Posted on

1 týždeň Balíček Prvej pomoci pre rodičov a učiteľov pri domácom učení angličtiny

Online Education

Pre všetky deti, ktoré sa nám učia anglický jazyk metódou Jolly Phonics na základných a materských školách na Slovensku a momentálne sú sprevádzané hodinami na diaľku učiteľmi alebo samotnými rodičmi, Vám chceme pomôcť. Pomôcť ako najlepšie vieme, hoci technicky nie sme veľmi zdatné. Chceme pomôcť Vám rodičom, ktorí o metóde vedia len málo a učiteľom, ktorí sa potrebujú venovať aj deťom, ktoré nemajú prístup na internet. Aspoň v malej miere a online spôsobom sa budeme deťom cez obrazovku venovať a viesť ich v zdokonaľovaní sa v anglickom jazyku, či už sa začali učiť Jolly Phonics prvý, druhý alebo tretí rok. Ako rodičia to najlepšie zistíte podľa pracovného zošita (Jolly Phonics Pupil Book 1 = 1. rok, Jolly Phonics Pupil Book 2 = 2. rok, Jolly Phonics Pupil Book 3 = 3. rok).

Podľa ročníkov Vám budeme zasielať týždenné prípravy ako napríklad nižšie. Stačí sa zaregistrovať tu.
Ste pripravení? Tak poďme na to.

Jolly Phonics – 1. rok

Tento týždeň sa naučíme alebo zopakujeme sound „ai“. Naša lektorka Ece Vám porozpráva príbeh, predstaví slovnú zásobu, ukáže ako sa sound „ai“ píše a prečítate si spolu knižku Jolly Phonics Read and See Book 2 – sound „ai“. Video si môžete pozrieť tu:


V prípade, že máte možnosť si vytlačiť pracovný list „ai“, môžete priamo tu: Jolly Phonics Worksheets Group 4
Zároveň Vám posielame všetky sounds, ktoré ste sa učili na zopakovanie písania, Step 1 Letter Formation. Nezabudnite si pri tom hovoriť ich výslovnosť. Rodičia sa potešia, ak ich niečo nové naučíte.
Všetkým odporúčame stiahnuť si aplikáciu na Google Play (zdarma) s názvom Jolly Phonics Lessons, kde si nájdete všetky sounds, môžete si kliknúť na sound ai, pozrieť sa ako sa píše, prečítať si slová, vypočuť si pesničky, zahrať hry.

Jolly Phonics – 2. rok

Iste ste sa učili s pani učiteľkou v škole, čo sú to Tricky Words. Naše nezbedné slovíčka, ktoré sa vyslovujú inak. Hrali ste sa s nimi možno hry, učili prečítať, napísať. Dnes si s Vami naša milá lektorka Ece zopakuje modré Tricky Words a prečíta knižku o pomáhaní Helping – Jolly Readers Level Book 1. Video si môžete pozrieť tu:


Posielame Vám pracovný list na precvičenie písania Tricky Words – Trick Words Writing.

Tiež Vám odporúčame stiahnuť si aplikáciu Jolly Phonics Lessons, kde si môžete precvičiť sounds, ktoré ste sa učili minulý školský rok.

Jolly Phonics – 3. rok

Pre Vás naši najpokročilejší sme pripravili s lektorkou Ece video „Writing lesson“, kde sa pozrieme ako sa píšu krátke príbehy. O čom bude Ecin príbeh si môžete pozrite tu:


Na precvičenie Vám posielame pracovný list, kde si môžete vyskúšať napísať svoj príbeh: Writing Lesson Worksheet.

Prajeme Vám veľa zábavy a zaujímavého učenia!

Enjoy and see you next week!

Your Jolly team from Jolly Phonics Center Slovakia

Pomôcky, z ktorých sa môžete vzdelávať doma:
Sounds like Fun
Jolly Phonics Read and See Book Pack 1
Jolly Phonics Read and See Book Pack 2
Jolly Readers Decoudable Books Level 1
Jolly Readers Decodable Books Level 2
Jolly Readers Decodable Book Level 3