Posted on

Coral George v Jolly Homeschool

To aká je fantastická Coral v učení angličtiny metódou Jolly Phonics sme mali možnosť vidieť na ukážkovej hodine v Jolly Homeschool v Pezinku. I napriek tomu, že bola uvoľnená atmosféra a deti oslavovali Halloween dokázala „skrotiť“ všetky príšery. Všetky deti boli v kostýmoch. Boli tam víly, príšery, strašidlá, kostlivci a dokonca aj Drakula. Coral nám ukázala, že deti sú schopné naučiť sa až 6 zvukov (sounds) počas jednej hodiny!

Použila skvelé tipy na manažment v triede ako napr. ako utíšiť deti, ako ich odmeňovať… veľmi podnetné tipy pre všetkých zúčastnených učiteľov.

Coral rozprávala s deťmi iba v angličtine (samozrejme ako inak :o) a deti s ňou spolupracovali fantasticky. Jedna tvár – jeden jazyk. A naozaj to funguje! Coral používala tzv. TPR metódu – jej reč tela rozprávala rovnako ako jej slová ako napr. „stand up“ názorne zdvihla ruky a všetky deti pochopili, že to je asi postaviť sa… Coralina energia prechádza na deti a tie sa aktívne do všetkého zapájali.

Coral nám ukázala ako sú deti schopné naučiť sa až 6 zvukov behom jednej 45minútovej hodiny! Dokonca naše 4 ročné dievčatko dokázalo prečítať slovo! Najskôr prečítala „p“, „a“ a potom zastavila, nevedela si spomenúť. Očami hľadala daný zvuk na nástenných plagátoch (Wall Frieze – plagáty so zvukmi a obrázkami príbehov daného zvuku) a nakoniec vykríkla „d“! Následne spojila všetky zvuky a prečítala slovo „pad“!  Bolo to úžasné! Všetky zvuky boli pre Radku nové a ona i napriek tomu dokázala spájať zvuky a prečítať slovo v angličtine! Boli sme na ňu veľmi hrdí! Rovnako hrdí sme boli aj na našu školu, že práve v nej majú deti možnosť sa naučiť úžasne anglicky vďaka metóde Jolly Phonics.

Na záver nám Coral ukázala cvičenie na „segmenting“. Je to hravé cvičenie na identifikovanie zvukov v slove a skvelé cvičenie predstupňa písania pre predškolákov! 

Ďakujeme Coral, že si nám ukázala ako učiť lepšie angličtinu metódou Jolly Phonics.