Posted on

Ďakovný list od pani ministerky M.Lubyovej.

Tešíme sa listu od pani ministerky M.Lubyovej !

V súvislosti s realizovaním Konferencie Jolly Phonics 2018 sme dostali ďakovný list od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, ktorá ocenila prínos vyučovacej metódy z hľadiska individuálneho prístupu k žiakom. O celom podujatí sú informácie aj na stránkach Štátneho pedagogického ústavu.

Ďakovný list od pani ministerky a informácie Štátneho pedagogického ústavu