Experimentálne overovanie Jolly Phonics na Slovensku

Hlavným cieľom projektu je experimentálne overiť úspešnosť metódy Jolly Phonics a zlepšiť výsledky vzdelávania žiakov v anglickom jazyku v primárnom vzdelávaní vo všetkých kompetenciách – v čítaní s porozumením, počúvaní s porozumením, v ústnom a písomnom prejave. Projekt prebieha na 47 základných školách na Slovensku a sledovanie výsledkov rovnakej skupiny žiakov sa uskutočňuje od 1. do 4. ročníka.

Jolly Phonics v 1. ročníku, šk. roka 2017/2018

Jolly Phonics program v 1. ročníku (počas 2 vyučovacích hodín týždenne) sa sústredil na predstavenie a precvičovanie 5 základných zručností, ktoré sú obsahom každej vyučovacej hodiny… Čítať viac

Jolly Phonics v 2. ročníku, šk. roka 2018/2019

Po tom ako sa deti naučili správne rozpoznať, vysloviť, prečítať a napísať jeden spôsob fonetických slov, v druhom ročníku pokračujú s dlhými slovami a vetami a alternatívami… Čítať viac

Jolly Phonics v 3. ročníku, šk. roka 2019/2020

V treťom ročníku žiaci pracovali s pracovným zošitom Jolly Phonics Pupil Book 3, kde si precvičovali lepšie porozumenie alternatív základných zvukov písmen a zoznámili sa so… Čítať viac

Príbeh jednej školy v experimente

Čokoľvek niekoho naučiť je vždy výzva a skúška predovšetkým pre moje vlastné vedomosti, ich pevnosť, kontinuitu aj hĺbku. Toto všetko sa potom stretne ešte v realite s …
Read More