Jolly Music Tréning

Obsahom úvodného zaškolenia

je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností na osvojenie práce s programom Jolly Music a jej úspešné aplikovanie počas edukačných aktivít detí.

1. modul – História, vývoj a zakladatelia programu Jolly Music 2. modul – Efektivita výučby s programom Jolly Music 3. modul – Praktická časť – ukážka práce s programom Jolly Music 4. modul – Precvičenie zručností

Rozsah vzdelávacieho programu

4 hodiny – 2 hodiny prezenčná časť a 2 hodiny praktická časť

Financovanie vzdelávacieho programu

Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z účastníckych poplatkov, ktoré uhradí pedagogický zamestnanec alebo škola z vlastných finančných prostriedkov alebo iných zdrojov. Výška poplatku za vzdelávanie je stanovená na 109 Eur, kde prevažnú časť poplatku tvorí kompletný materiál k výučbe.

hadik

Materiálna, technická a informačná podpora

Účastník získava v uvádzacej cene 109 Eur k výučbe Jolly Music Beginners – The Music Handbook Level Beginners + 6 CD a Jolly Music Big Book Level Beginners s úvodným zaškolením k programu a výučbe.

  Deti, ktoré sa začínajú učiť anglický jazyk, si potrebujú k správnej výslovnosti uvedomovať prízvuk v jednotlivých slovách, ako aj kedy hlas stúpa alebo klesá. Cez hudbu je možné poukázať práve na tieto črty jazyka. Deti, ktoré sú zdržanlivé pri rozprávaní v cudzom jazyku sú ochotnejšie vyjadriť sa práve prostredníctvom radostného spevu!

Čo prináša školenie Jolly Music v praxi?

Na tréningu si objasníme základné hudobné zručnosti podľa Z. Kodályho. Poradíme ako prepájať výučbu anglického jazyka so spevom a s rozvíjaním hudobných zručností. Predstavíme základné koncepty hodiny. Uvedieme praktické ukážky jednotlivých aktivít a ich rôzne variácie. Precvičíme súbor základných zručností. Odovzdáme užitočné tipy k obohateniu výučby novej slovnej zásoby.