Jolly Music

Jolly Music – hudobná angličtina pre deti od 4 rokov

Čo je skutočne dôležité pre zdravý detský vývoj? Mnohí z nás si v dnešnej dobe počítačových hier uvedomujú, aký neoceniteľný prínos má v živote umenie. Výchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov. Jeden z pilierov života tvoria komunikačné zručnosti, spolu so schopnosťou počúvať. Badateľný prínos je možné vnímať v podobe zlepšenia koncentrácie, pamäti, predstavivosti, ako aj zvýšenia čitateľskej gramotnosti a numerických schopností. To všetko tvorí základnú a neoceniteľnú výbavu do života dieťaťa.

Prečo učiť deti hudobnú angličtinu a hudobné zručnosti prostredníctvom programu Jolly Music?

Spev a ľudský hlas sú jedinečným hudobným nástrojom a každé zdravé dieťa má schopnosť spievať, bez ohľadu na talent alebo nadanie.

Angličtina je jazyk s prízvučným rytmom, čo znamená, že má skôr stály rytmus. Vďaka rozvíjaniu hudobného cítenia sa zároveň u detí rozvíja i jazykový cit k vnímaniu prirodzeného jazykového rytmu. Rovnako dôležitým aspektom reči je i správna intonácia. A tak program Jolly Music hravým spôsobom vedie deti i k správnemu rozvíjaniu jazykového citu.

Ako učíme s programom Jolly Music?

  1. učíme jednoduché anglické riekanky a piesne
  2. aktivity rozdeľujeme do krátkych celkov
  3. dôraz kladieme na systematické, avšak pestré opakovanie
  4. využívame multizmyslový prístup a pohybové aktivity
  5. podporujeme a upevňujeme pozitívny vzťah detí k hudbe a spevu
  6. slovnú zásobu rozširujeme prostredníctvom jednoduchých tvorivých aktivít
  7. hudobné zručnosti vyučujeme od nevedomého zážitku, cez vedomý proces učenia až po posilňovanie a precvičovanie zručností prostredníctvom súboru pestrých aktivít

S Jolly Music sa deti učia prirodzeným a hravým spôsobom používať anglický jazyk, porozumieť hudbe a osvojiť si základné hudobné zručnosti, ako pulz, rytmus, rozlišovanie výšky tónov alebo dynamika. Jolly Music je detailne prepracovaná metodika založená na koncepcii svetoznámeho hudobného pedagóga Z. Kodályho.