Posted on

Jolly Phonics …budete radi učiť angličtinu

Čítanie kníh a rozprávanie príbehov deťom, žiakom je veľmi dôležité. Deti si tým budujú vzťah ku knihám, rozširujú svoju slovnú zásobu a učia sa rozumieť svojmu jazyku.
Ale neučia sa tým čítať! Aby dokázali prečítať knihu samostatne, potrebujú sa naučiť určitý vzorec, ktorý používame pri čítaní. V slovenčine je to pre deti jednoduchšie, lebo keď prídu do veku, kedy sa začínajú učiť čítať, majú určitú slovnú zásobu, počujú ako má dané slovo znieť a ich výslovnosť a správnosť čítania je presnejšia.

Ale ako naučiť správne čítať a písať deti po anglicky?

Touto otázkou sa zaoberala už pred mnohými rokmi učiteľka a spoluautorka metódy Jolly Phonics, pani Sue Loyd. „Aby sa dieťa naučilo správne čítať a písať v angličtine, je potrebné rozumieť dvom odlišným, ale rovnako dôležitým zručnostiam, a to čítaniu slov (dekódovaniu, spájaniu hlások do slov) a porozumeniu (slovu, ktoré dieťa prečítalo)“.
Porozumenie sa rozvíja prirodzene, ako pri učení rôznych jazykov, najlepšie cez rozprávanie a počúvanie, keď sú deti malé. Ale slovná zásoba sa rovnako zlepšuje cez čítanie. Na druhej strane, dekódovanie jednotlivých hlások v slove, je potrebné sa učiť systematicky cez program, akým je napríklad Jolly Phonics. Momentálne sa v školách deti učia rozoznávať niektoré hlásky v slovách a uplatňujú ich výslovnosť v iných slovách (napr. sh, ch, th), ale ich spájanie do slov, nie je až tak prepracované. So spájaním jednotlivých hlások do slov, ktoré sa v angličtine nazýva blending, by sa malo začať čím skôr, keď sa deti naučia rozoznávať už prvé hlásky.
Ako sa číta s metódou Jolly Phonics?
Predstavte si, že by ste svojmu žiakovi ukázali kartičku, kde by mal obrázok hríbika a pod ním názov mushroom. Ako by prečítalo toto slovo, keby ho predtým nikdy nepočulo a nevidelo?
Žiaci, ktoré sa učia metódou Jolly Phonics dekódujú, rozoznávajú jednotlivé hlásky v slovách. V slove mushroom by dekódovalo 6 hlások (m-u-sh-r-oo-m) a prečítalo by toto slovo i keby sa nikdy predtým s týmto slovom nestretlo.
Akonáhle žiaci používajú túto techniku blending (spájanie jednotlivých hlások do slov) niekoľkokrát, slovo je im známe a blending požívajú len na slová, s ktorými sa nikdy predtým nestretli. Navyše robia to s radosťou, považujú to za hru, pri ktorej sa nemusia učiť naspamäť celé slová.
Prečo majú naši žiaci problém s čítaním v angličtine?
Jeden z najväčších problémov, s ktorým sa stretávame je, keď sa od detí vyžaduje, aby sa učili celé slová naspamäť, namiesto aby v nich rozoznávali jednotlivé hlásky a tie spájali do slov. Učenie celých slov naspamäť môže byť extrémne ťažké pre niektoré deti. Keď sa učíme slová naspamäť, ukladáme si ich do pravej hemisféry nášho mozgu, ktorá ma určitú kapacitu. Dobrí čitatelia spracovávajú slová tak, že od začiatku spájajú jednotlivé hlásky do slov. Tieto slová sa ukladajú do ľavej hemisféry nášho mozgu, a tá má nekonečnú kapacitu.
Ako naučiť žiakov čítať po anglicky s radosťou?
Naučiť deti jednotlivé hlásky a spájať ich do slov môže byť pre niektoré deti veľmi jednoduché, ale väčšina detí sa ich musí systematicky učiť. Jolly Phonics je multi-zmyslový a živý program, ktorý prináša úspech pre všetky deti (aj s poruchami učenia).
Jolly Phonics ponúka niekoľkoročný program učenia čítania, písania, gramatiky a správneho pravopisu v anglickom jazyku. Prostredníctvom Jolly Phonics, už v prvom roku, počas 13.-18.týždňového programu (ak sa vyučuje angličtina 2x týždenne) sa deti učia:
1. 42 zvukov (hlások)– každý zvuk je priradený k symbolu posunkovej reči
2. Písať
3. Čítať – spájať zvuky do slov
4. Rozoznávať zvuky v slovách – dôležité pre čítanie, napr. v slove „pain“ sú 3 zvuky „p-ai-n“
5. Tricky Words – nepravidelné slová (jediná vec v Jolly Phonics, ktorú sa deti učia naspamäť!)
Keď sa všetky tieto elementy učia žiaci pravidelne každú hodinu, pomôžu im rozlúsknuť kód čítania a písania v anglickom jazyku za jeden rok. Takže na konci školského roka, väčšina detí dokáže samostatne čítať a písať v anglickom jazyku. Ich slovná zásoba narastá prirodzene a rýchlo, systémom „viem prečítať a hľadám význam“.
Po dvoch rokov programu Jolly Phonics sa nadväzuje s Jolly Grammar programom.
Úspech prichádza vo forme vnútornej motivácie učiť sa anglický jazyk a výsledky sú odmenou pre učiteľov, rodičov a samozrejme deti.
Tento pocit už dnes na Slovensku zdieľa veľa žiakov zo základných škôl. Od školského roku 2013/2014 prešlo programom 30 škôl z celého Slovenska, ktoré boli zapojené do projektu „Jolly Phonics do slovenských škôl“ a ich žiaci sa môžu pochváliť výsledkami, ktoré dokazujú, že „ich znalosť čítania a písania v anglickom jazyku je o jeden celý rok lepšia ako ich rovesníkov“. Tento úspech si uvedomuje aj Ministerstvo školstva SR, ktoré program Jolly Phonics v novemmbri 2014 akreditovalo.
Ponúknite aj Vy svojim žiakom radosť z učenia Jolly Phonics!