Posted on

Medzinárodný tréning Jolly Phonics na Slovensku s lektorkou Coral George

Keďže to čo sa naučíme cez naše skúsenosti ostáva jedným z najúčinnejších foriem učenia, pozvali sme veľmi skúsenú lektorku a učiteľku Jolly Phonics pani Coral George na Slovensko, aby motivovala a inšpirovala našich učiteľov a študentov a všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoje metódy učenia anglictiny u detí.

Aj vďaka spolupráci a nezištnej podpore našej materskej firmy Jolly Learning, fakulty Anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Trnave a Slovenskej komore angličtinárov sme mali možnosť úspešne usporiadať dvojdňový „Medzinárodný tréning Jolly Phonics na Slovensku s Coral George“ v Trnave v dňoch 29-30.10.2015.

IMG_9073

Prvý deň tréningu lektorka Coral George predstavila základy Jolly Phonics programu, jej vlastné skúsenosti z učenia detí v Španielsku, Egypte a v UK. Coral poskytla vynikajúce tipy na organizáciu vyučovania v triede.

Druhý deň Coral nadviazala na prednášku z predchádzajúceho dňa a plynulo prešla od foném k Jolly Grammar programu. Coral nám ukázala význam drámy a jednoduchosť jej tréningu s deťmi. Všetci zúčastnení si určite ešte do dnešného dňa pamätajú neuveriteľné herecké výkony zúčastnených v dráme o „Troch malých prasiatkach a zlom vlkovi“. Ak deti majú aspoň polovičnú zábavu z drámy ako my sme mali, tak sa to určite oplatí realizovať aj v triede.

Obidva tréningy boli vynikajúce a učitelia a študenti si odnášali množstvo nápadov a odchádzali plní motivácie a nadšenia do učenia Jolly Phonics a Jolly Grammar programov.

„Ďakujeme ti za všetko čo si s nami zdielala, Coral“. Si veľký odborník v tom čo robíš. Som vášnivá učiteľka a jedného dňa by som chcela byť taký veľký odborník v učení ako si ty.“, povedala p.Bohunka Šalingová, učiteľka z Bratislavy.

IMG_7987 IMG_8747 IMG_9438 IMG_9085 IMG_9462