Misia

Metódu Jolly Phonics vymysleli anglickí učitelia, aby v multikultúrnom prostredí Spojeného kráľovstva, umožnili všetkým deťom rýchlejšie a kvalitnejšie pochopiť rodný jazyk. Deti tam začínajú školskú dochádzku od 4 rokov. V tomto veku sa stretávajú s Jolly Phonics. Táto metóda bola vyvinutá špeciálne pre malé deti. Je multi-senzorická ( využíva zrak, sluch a hmat ), preto je vhodná pre rôzne typy učenia sa. Dnes sa metódou Jolly Phonics vyučuje na 60% britských škôl a viac v ako v 100 krajinách sveta. Na Slovensku dnes touto progresívnou a vysoko efektívnou metódou vyučuje 74 učiteľov na 163 základných školách. Získali sme akreditáciu Ministerstva školstva. Našou snahou je, aby sme získali dôveru čo najväčšieho počtu škôl a poskytli tak účinný nástroj výuky angličtiny minimálne pre 1000 učiteľov.