O tréningoch

Staňte sa obľúbeným učiteľom, učiteľkou anglického jazyka, dajte deťom najlepší základ, pocit, že učiť sa cudzí jazyk znamená radosť a nadšenie, ktoré pretrváva, spokojné vedenie školy a rodičov, ktorí Vašej práci dôverujú. Od prvých hodín sa deti môžu od vás naučiť nebáť sa rozprávať a používať cudzí jazyk v bežných situáciach každodenného života.

Poskytneme Vám kompletný návod (Jolly Phonics) ako to dosiahnuť, odborné školenia na celé primárne vzdelávanie, skúsenosti z tried na Slovensku a na celom svete, vynikajúce materiály a pomôcky pre Vás a deti v triede, pravidelné odborné vedenie a inšpirácie od medzinárodných trénerov, možnosť byť súčasťou kolektívu učiteľov z celého sveta, a to od prvého tréningu do konca Vašej praxe.

Z niekoľkoročnej praxe s Jolly Phonics v základných a materských školách na Slovensku prichádzame s obmenou tréningov, kde spájame Jolly Phonics a Jolly Grammar do kontinuálneho vzdelávania prostredníctvom Modulov 1 – 5. Tento model Vám prinesie prepojenie teoretických skúseností s praktickými zručnosťami a dá Vám prehľad ako aplikovať metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar pre celé primárne vzdelávanie.


Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

je zdokonaliť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics počas celého primárneho vzdelávania.

Obsahom vzdelávacieho programu:
je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností na osvojenie si metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar a ich úspešné aplikovanie vo výučbe anglického jazyka.

Modul 1: Jolly Phonics Basic I.                                                                               
Čo je to systematické fonetická metóda Jolly Phonics?
Aké sú základné zručnosti Jolly Phonics?
Ako sa pripravím na učenie v triede, prvých 5 mesiacov (1. polrok)?
Ako si pripravím triedu?
Ako spolupracovať s rodičmi/vedením školy?
Aké pomôcky potrebujem?
Ako pracovať s pracovným zošitom Jolly Phonics 1?

Modul 2: Jolly Phonics Basic II.                                                                              
Aké boli moje skúsenosti s Jolly Phonics v triede?
Ako sa pripravím na učenie v triede v 2. polroku (5 mesiacov)?
Ako začať s deťmi čítať prvé knižky?
Ako budem vedieť zmerať zručnosti detí v triede na konci roka?

3. časť: Jolly Phonics Basic III.                                                                                
Ako sa pripravím na 2. rok učenia?
Čo sú to alternatívy?
Ako začať rozvíjať kreatívne písanie?
Ako s deťmi vytvoriť knižný klub?
Ako si vybudovať stálu a širokú slovnú zásobu?
Ako budem vedieť zmerať zručností detí v triede?
Ako pracovať s pracovným zošitom Jolly Phonics 2?
Ako budem vedieť zmerať zručnosti detí v triede na konci roka?

4. časť: Jolly Phonics Basic IV.                                                                                
Kam sa nám posunuli deti, moja príprava a príprava triedy v 3. roku učenia?
Ako robiť s deťmi projekty?
Ako pripraviť deti pre prácu v skupine?
Ako rozvíjať deti v kreatívnom písaní ďalej?
Ako rozvíjať deti k čítaniu rozsiahlych kníh?
Ako predstavím deťom slovné druhy?
Aké projekty s nim môžem robiť v rámci gramatiky?
Ako si začať tvoriť slovnú zásobu prepojenú s gramatikou?
Ako pracovať s pracovným zošitom Jolly Phonics 3?
Ako budem vedieť zmerať zručnosti detí v triede na konci roka?

5. časť: Jolly Grammar I.                                                                                        
Ako sa pripraviť na 4. rok učenia?
Ako predstaviť deťom gramatiku, aby ovládali pravopis a gramatické väzby?
Ako prepojiť iné predmety do hodín angličtiny?
Ako pracovať s pracovným zošitom Jolly Grammar 1?
Ako upevniť v deťoch všetky zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie s porozumením), aby boli pripravené na 2. stupeň?
Ako budem vedieť zmerať zručnosti detí v triede na konci roka?

REFRESH Modul
“Pre učiteľov, ktorí už absolvovali tréning v minulosti, majú možnosť zúčastniť sa akéhoľkovek modulu a zopakovať si vedomosti a zručnosti. Cena je 15Eur/modul. 

Financovanie vzdelávacieho programu:
Výška poplatku za vzdelávanie je 75 Eur za každý modul. Pri účasti dvoch učiteľov z rovnakej školy v rovnakom termíne, má druhý účastník 100% zľavu.

Materiálna, technická a informačná podpora:
Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál na stiahnutie.
Zľava na nákup vzdelávanie materiálu.

Po úspešnom absolvovaní tréningu účastník obdrží Medzinárodný certifikát, ktorý ho oprávňuje učiť metódou Jolly Phonics kdekoľvek na svete!