Posted on

Predstavujeme Jolly Phonics Music program

Aj Vy sa pýtate, ako môžete pomôcť deťom rozvíjať cit pre jazyk, rytmus, ktorý je v angličtine nepostrádateľný a v neposlednom rade aj pre intonáciu a správnu výslovnosť anglických slov?
Jolly Phonics Center Vám predstavuje program Jolly Music – hudobná angličtina pre deti odporúčaný pre vek 4 -7rokov.
Tréning Jolly Phonics Music bude 1.7.2016 (piatok), 11hod. – 14hod. v priestoroch Jolly Phonics Center Liptovský Mikuláš (budova Vitalis).
Jolly Music prináša deťom anglické piesne, riekanky, rytmické cvičenia, založené na rozvoji hudobných zručností podľa princípov metodiky založenej na koncepcii svetoznámeho hudobného pedagóga Z. Kodályho.Kodálya navrhol program tak, že aj neprofesionály bez hudobného vzdelania dokážu učiť hudbu efektívne. Tento multi-senzorický program je založený na spievaní (nie je nutné aby spieval učiteľ, materiál obsahuje nahrávky všetkých piesní). To robí z detí hudobníkov bez nutnosti učenia sa čítania z nôt a hrania na hudobnom nástroji. Spev a ľudský hlas sú jedinečným hudobným nástrojom a každé zdravé dieťa má schopnosť spievať, bez ohľadu na talent alebo nadanie. Badateľný prínos je možné vnímať v podobe zlepšenia koncentrácie, pamäti, predstavivosti, ako aj zvýšenia čitateľskej gramotnosti a numerických schopností. Výchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov.
Deti, ktoré sa začínajú učiť anglický jazyk, si potrebujú k správnej výslovnosti uvedomovať prízmuk v jednotlivých slovách, ako aj kedy hlas stúpa alebo klesá. Cez hudbu je možné poukázať práve na tieto črty jazyka.
Jolly Music Vám odporúčame začleniť do vzdelávania v predškolských zariadeniach ako príprava na Jolly Phonics Basic, alebo paralelne s prebiehajúcim programom Jolly Phonics Basic na zabezpečenie ešte lepšieho a rýchlejšie progresu a nabehnutia detí na anglický jazyk.
 
Ako učíme s programom Jolly Music?

  • učíme jednoduché anglické riekanky a piesne
  • aktivity rozdeľujeme do krátkych celkov
  • dôraz kladieme na systematické, avšak pestré opakovanie
  • využívame multizmyslový prístup a pohybové aktivity
  • podporujeme a upevňujeme pozitívny vzťah detí k hudbe a spevu
  • slovnú zásobu rozširujeme prostredníctvom jednoduchých tvorivých aktivít
  • hudobné zručnosti vyučujeme od nevedomého zážitku, cez vedomý proces učenia až po posilňovanie a precvičovanie zručností prostredníctvom súboru pestrých aktivít

S Jolly Music sa deti učia prirodzeným a hravým spôsobom používať anglický jazyk, porozumieť hudbe a osvojiť si základné hudobné zručnosti, ako pulz, rytmus, rozlišovanie výšky tónov alebo dynamika.
Cena za tréning Jolly Phonics Music je 109€. Účastník získava v cene tréningu výukový materiál Jolly Music Beginners – The Music Handbook Level Beginners +6CD spolu s certifikátom.
V prípade záujmu o tréning Jolly Phonics Music sa stačí iba prihlásiť prostredníctvom mailu klein@jollyphonics.sk