Posted on

Share the Story of Jolly Phonics

Tí, ktorí ste boli na Jolly Phonics Konferencii si určite spomínate, ako Vás p.Christopher Jolly na záver vyzval zdieľať Vaše skúsenosti s ostatnými učiteľmi.
Dobrá osobná skúsenosť s učením Jolly Phonics je najlepšia referencia. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí rozsievate semienka Jolly Phonics okolo seba. Postupne nám tu vyrastú skúsení učitelia a šikovné deti.
A to všetko aj vďaka Vám!
Zdieľajte, nech má každé dieťa možnosť sa učiť Jolly Phonics a nech žiaden učiteľ na Slovensku nemôže povedať, že: “Škoda, že som o tejto metóde nevedel/a skorej”.
Pripájame zopár osobných skúseností, ktoré sa k nám dostali a budeme radi, ak k nim pribudné ešte ďalšie.


Dobrý deň milé JP mamy,

nemám toľko sebavedomia a skúseností, aby som Vám pomohla s mojou spoveďou a ani nie som  typickou JP učiteľkou, ale za všetko, čo robíte si zaslúžite aspoň malú spätnú väzbu. Ja som šťastná, že som JP stretla. Konečne mi zvuky/ písmená v slovách dávajú zmysel, viem ich lepšie zachytiť, vysloviť a napísať. Ľahšie sa mi učí slovná zásoba. Vďaka môjmu pochopeniu (Neviem prečo, ale počas štúdií mi to “nedoplo”:), som schopná žiakom dôkladnejšie a v súvislostiach schopná preberané učivo lepšie vysvetliť a zároveň im pomôcť, ako sa učiť. JP však učíme na našej ZŠ iba v 1. a 2. ročníku. Objektívnejšia budem  až na budúci rok, pretože budem prvýkrát učiť tretiakov, ktorí nešli učebnicami typickými pre výučbu ANJ na ZŠ. Očakávam však, že ANJ bude pre nich ľahšia a učiť sa ju budú bez toľkého memorovania a precvičovania, minimálne v oblasti slovnej zásoby.
Držte sa a nevzdávajte sa. Zdá sa, že to má zmysel!!!

Lenka Sanigová
ZŠ Sládkovičová 10, Ružomberok


Ahojte Vierka a Hanka 🙂

Nužžž, spoveď…
Obávam sa však, že neuverejnitelná:)
Učitelia angličtiny majú o starostlivosť o ich rast postarané. Vydavateľstva pre nich organizujú workshopy, tréningy…starajú  sa viac ako ministerstvo…
Lenže, je potreba poznamenat, že stale naliepame a preliepame, ponúkame reformu za reformou, všetko to však nálezite pripomína stav nášho školstva- posuny “vpred” bez ladu a skladu…
Učiteľ strávi milióny hodín hladaním na webe, a ak je, nebodaj, ešte blázon do svojho remesla, neustále hľadá, avšak komplex. Útržky bez systému nie sú postačujúce. Sú skor matúce.
Vojsť do jolly rodiny chcelo odvahu uveriť, že to nebude iba ďalšia ponúknutá náplasť a reklama na “mačku vo vreci”. Oplatilo sa. Efekt sa dostavil Nn oboch stranach.
Motivovaný uciteľ, ktorý sa vzdeláva, pracuje sa sebe, zdokonaľuje sposob aj vysledok- spôsob svoje práce i vykony žiakov.
Na druhej strane žiak, ktorý sa teší, spoznáva a vie, spolu so spokojným rodičom, ktorý prekvapivo pozoruje nárast vedomostí a zároveň pozitívne naladené dieťa, radostne sa učiace.
Výber a vernosť tejto metóde je overená vypracovanyým systémom. A to je milimetrová čast z toho, čo uciteľ skutočne (d)ocení!
Je to cesta, ktorá má pevné korene- dostatočne pevne na to, aby na nej mohol narást vedomostný strom s istými plodmi.

Kľačková Bibiana
ZŠ Černová


JOLLY PHONICS pre mňa a mojich žiakov.

Jolly Phonics metóda priniesla  a stále prináša nielen mne, ale aj mojim žiakom predovšetkým radosť, zábavu a úspech z naučeného na hodinách anglického jazyka.
Nezabudnuteľný moment z pozície učiteľa som zažila už približne po pol roku výučby metódou JP, keď deti samostatne čítali prvé knižky s veľkou hrdosťou a samozrejmosťou zároveň. Prváci nepovažovali čítanie v anglickom jazyku za nič výnimočné, brali to ako samozrejmosť, tak ako sa to učia na hodinách slovenského jazyka. Pomerne rýchlym tempom si v súlade s metodikou osvojili jednotlivé zvuky a už v prvom ročníku dokázali prečítať aj náročnejšie slová a postupne aj celé vety. Týmto spôsobom si samozrejme rozširovali aj slovnú zásobu.
Taktiež veľmi dôležitá bola pre mňa skutočnosť, že aj mladší žiaci dokázali foneticky správne napísať neznáme slovo, len na základe posluchu. To považujem vo výučbe fonetiky anglického jazyka za veľmi dôležité.
Mojim cieľom je, aby žiaci mali radosť z čítania v anglickom jazyku, z toho, že sa im darí a sú schopní prečítať jednoduchú knižku už v prvom ročníku a chcú si čítať, s pomocou metódy Jolly Phonics sa nám to podarilo. Vo vyšších ročníkoch potom pokračujeme aj v tvorivom písaní a žiaci sa veľmi tešia z vypracovania si vlastných čitateľských denníkov v anglickom jazyku.
JP je multizmyslový program, takže žiaci sa pri vyučovaní aktívne zapájajú do procesu – pohyb, spev, komunikácia… Vyučovacie hodiny sú hravé a vysoko motivačné.
Ja osobne považujem metódu JP za podstatný základ výuky anglického jazyka na základných školách a to nielen u najmladších žiakov. Hodiny anglického jazyka u prvákov bez JP by som si už ani nedokázala predstaviť.

Ing. Ivana Feketeová, učiteľka ANJ
Základná škola s MŠ Orešie 3, Pezinok


Vážená a milá pani Machálková!

Už dlho som odhodlaná napísať Vám svoje postrehy z vyučovania Jolly Phonics angličtiny. Hoci mám pocit, že sa školský rok začal len včera, so skupinou druhákov zdolávame už 5. skupinu sounds.
Druháci sú veľmi šikovní žiaci. Angličtina sa stala ich druhou najobľúbenejšou hodinou (spolu s Hejného matematikou). Každú činnosť robia s veľkou chuťou a nadšením. Radosť na nich pozerať. Dokonca analyzujeme a porovnávame anglický jazyk s tým našim, slovenským. Nástenky máme označené vlajkami – slovenskou a anglickou…pretože už si uvedomujú rozdielne pravidlá, ktoré platia v jednotlivých jazykoch. Zaviedli sme si aj zošity „English writing“ do ktorých precvičujeme náročnejšie tvary písmen, píšeme diktáty a pod.
Samozrejme, že radosť z učenia sa detí a ich viditeľný, priam hmatateľný pokrok v jazyku kompenzuje všetok čas, ktorý príprave venujem. Dokonca si myslím, že sa veľmi zlepšila aj moja angičtina. Dávam si pozor na správnu výslovnosť a o obohatení slovnej zásoby ani nehovorím. A to je fajn.
Som veľmi vďačná, že som absolvovala ochutnávku Jolly Phonics v LM v marci minulého roku a následne aj tréning. Cítim veľké obohatenie a osobný postup vpred. Ešte raz Vám za to všetko srdečne ďakujem.
S úctou,

Luboslava Iskrová
ZŠ s MŠ Podbiel