Posted on

Jolly Phonics – video predstavenie

Angličtina je dnes ” in ” a môže byť vnímaná, ako výhoda pre život v súčasnom multikulturárnom priestore. Určite to zaujíma rodičov, ktorý chcú pre svoje deti to najlepšie. Samozrejme spôsobov, ako ju učiť je viacero. Preto to zaujíma aj učiteľov, aby našli pre seba a deti ten najlepší nástroj, ktorý nebude vzájomným trápením, ale radosťou. Tu je naša ponuka.