Posted on

Učíme sa čítať a písať po anglicky z domu

Vynikajúci link na učenie sa čítať a písať v anglickom jazyku z domu! DVD Sounds Like Fun sa prvýkrát objavilo na populárnom televíznom kanáli Cartoonito, je dokonalým zdrojom pomoci pri učení sa čítať a písať v anglickom jazyku fonetickou metódou Jolly Phonics. Na základe Jolly Phonics DVD predstaví deťom zvuky písmen anglického jazyka a naučí ich dané zvuky spájať do slov, identifikovať zvuky v slovách. 
DVD obsahuje 39 krátkych epizód (každá približne 5 minút), pričom každý sound sa uvádza vo vlastnej epizóde. Obľúbené animované postavy a efekty sú štandardom Disney a zlepšujú vzdelávanie, zapájajú deti do rôznych aktivít. 

K DVD si môžete voľne stiahnúť pracovné listy ku každému sound tu
Ukažka Sounds Like Fun DVD: https://www.youtube.com/watch?v=_jcgjuZf4jo