Posted on

Vie Vaše dieťa čítať po anglicky?

Učenie na celý život – raz a navždy Cieľom Jolly Phonics je naučiť dieťa čítať a písať v angličtine pomocou systematického fonetického programu v rannom veku. To znamená, že deti sa učia 42 zvukov, ktoré angličtina má, nielen 26 znakov abecedy. Akonáhle deti poznajú zvuky, začínajú ich spájať do slov, a tak čítajú. Zároveň sa učia písať, a to rozoznávaním znakov v slovách a spájaním týchto písmen k zvukom.

Ste spokojní s tým, ako Vaše dieťa číta po anglicky?

Dokázalo by Vaše 6. ročné dieťa prečítať nasledujúcu vetu v angličtine „správne“?
“I wish I had a rocket to zoom up to the clouds and jet around the stars a bit and land on planet Mars.“
Prezradíme Vám, že deti vo veku už 5 rokov, ktoré sa učia anglicky metódou Jolly Phonics (13. až 15 týždňov – 2 x týždenne), Vám túto vetu prečítajú hravo. Dokonca, ak sa ich spýtate otázku “What did you do during the weekend?“, Vám dokážu napísať “I went hors riedin that wos fun.“ (napísal 4. ročný chlapček).
Prekvapilo Vás to?
Dnes je trend „učiť sa anglicky, inak sa vo svete stratíš“. Deťom ponúkame angličtinu už v materskej škole, v základnej škole od 1. ročníka a máme očakávania, že deti budú od začiatku samostatne rozprávať, čítať, písať a počúvať. Realita je však iná. Bežne sa stretávame so žiakmi tretieho ročníka, ktorí sa učia angličtinu štvrtý rok, že ich nebaví a zo všetkých týchto štyroch zručností vedia len málo.
Očakávania z vonku sú iné. Veríme, že ten tretiak bude vedieť aspoň správne v angličtine čítať. Výsledky však poukazujú na opak a stratenú vnútornú motivácia učiť sa anglický jazyk.
Kde je problém?
Už mnohé roky školy, kurzy a učitelia využívajú metódu zvládnutia čítania u detí, metódu celých slov, kde sa dieťa učí rozpoznávať celé slová ako celky. Iba veľmi malý, alebo žiadny dôraz sa kladie na vzťah hláska – písmeno. Týmto spôsobom je na dieťa vyvíjaný tlak učiť sa jazyk naspamäť, ktorý vyhovuje len určitej skupine detí.
Učenie na celý život – raz a navždy
Cieľom Jolly Phonics je naučiť dieťa čítať a písať v angličtine pomocou systematického fonetického programu v rannom veku. To znamená, že deti sa učia 42 zvukov, ktoré angličtina má, nielen 26 znakov abecedy. Akonáhle deti poznajú zvuky, začínajú ich spájať do slov, a tak čítajú. Zároveň sa učia písať, a to rozoznávaním znakov v slovách a spájaním týchto písmen k zvukom.
Jolly Phonics v skratke
Prostredníctvom 13.-18.týždňového programu (ak sa vyučuje angličtina 2x týždenne) sa deti učia:
1. 42 zvukov (hlások)– každý zvuk je priradený k symbolu posunkovej reči
2. Písať –
3. Čítať – spájať zvuky do slov
4. Rozoznávať zvuky v slovách – dôležité pre čítanie, napr. v slove „pain“ sú 3 zvuky „p-ai-n“
5. Tricky Words – nepravidelné slová (jediná vec v Jolly Phonics, ktorú sa deti učia naspamäť!)
Napriek tomu, že učenie je rozdelené do 5 základných zručností, deti sa učia všetky na hodine „naraz“. To znamená, že už po 2 hodinách, kedy sa naučí prvé zvuky „s, a, t, i, p, n“ Vám prečíta a napíše slová „sit, pan, tap, nip, it“.
Úspech
Hlavnou výhodou tohto systému učenia angličtiny je, že deti sa naučia hlavné zvuky písmen hneď na začiatku, priradiť si ich k symbolom posunkovej reči a odhalia abecedný kód, ktorý sa používa pri čítaní a písaní.
Dôsledkom je, že deti dosahujú nielen oveľa väčšie skúsenosti pri čítaní v angličtine, ale i v písaní. Keďže deti vedia ako napísať konkrétne zvuky v slovách, sú schopné napísať čokoľvek chcú, spôsobom, ktorý je čitateľný.