Posted on

Začína experimentálne overovanie Jolly Phonics na slovenských základných školách!

Od druhého školského týždňa sa žiaci na 46 základných školách zaradených do experimentálneho projektu “Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní” po celom Slovensku začínajú učiť anglický jazyk syntetickou fonetickou metódou Jolly Phonics. A my sa na to veľmi tešíme!
Učitelia anglického jazyka absolvovali 1. časť školenia Jolly Phonics, ktoré sa konali v termíne od 23.8. až 25.8.2017 v Pezinku, v Liptovskom Mikuláši a v Poprade. Zároveň obdržali výučbový materiál pre vyučovanie metódou Jolly Phonics v 1. roku.

Projekt sa uskutočňuje pod dohľadom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Garantom projektu je Štátny pedagogický ústav SR. Odborné školenie, vedenie učiteľov a výučbový materiál je poskytnutý spoločnosťou Education Initiative, s.r.o. Pezinok a Jolly Learning, Ltd. Veľká Británia.