Posted on

Zoznámte sa s novými Jolly Phonics Our World Readers Level 1 and Level 2

Jolly Phonics Our World Readers

Je nám potešením predstaviť Vám nové Jolly Phonics Our World Readers.

Sú pokračovaním vo vydávaní nových tzv.brand new knižiek, ktoré bolo zahájené v roku 2020, ako refresh Jolly Phonics. Určite viacerí z Vás ste si všimli aj nové farebné logo, ktoré je súčasťou týchto zmien.

Knihy sú plne dekódovateľné pre malých čitateľov so starostlivo vybranou slovnou zásobou.

Jolly Phonics Our World Level 1, u nás familiárne nazývané aj červené knižky, sú určené pre deti, ktoré zvládli 1. rok učenia sa s Jolly Phonics. Sú v nich slová, ktoré deti dokážu dekódovať po prebraní 42 sounds a zopár “tricky words”, ktoré nájdete vždy na začiatku knihy. V knihách deti objavujú svet hudby. Každá zo 6 kníh sa sústredí na rôzne hudobné nástroje. Tradične v závere kníh sú kontrolné otázky.

Jolly Phonics Our World Level 2, tvz. aj žlté knihy sú plne dekódovaneľné pravidelnými slovami, čiže slovami pozostávajúcimi zo 42 sounds učenými v 1. roku Jolly Phonics, obohatené o alternatívy ako sú “y” na konci slova napr. happy, sunny a zopár “tricky words”, ktoré sú vždy uvedené na začiatku knihy. Deťom sa v 6 knihách predstavuje svet športu. Každá z nich sa sústredí na iný druh športu. Nechýbajú kontrolne otázky v závere kníh.

V prípade záujmu je možné si knihy objednať aj v americkej verzii tlačených písmen.