Pre viac informácií, kliknite dvakrát na obrázok nižšie./For more information, please double click on the picture below.

Jolly Phonics Conference Slovakia
Jolly Phonics Conference 2022

The wonderful way
to teach and learn English

Slide 1
Zaujímavé
a efektívne
vzdelávacie programy