Jolly Grammar

Ako Učíme S Jolly Grammar

Keď nám deti vedia krásne čítať, písať, komunikovať, pretože majú bohatú slovnú zásobu sú pripravené pozerať sa na vetu z gramatického hľadiska, teda na vetné členy, časy, interpunkčné znamienka, priamu reč, tvorenie otázok. Žiakom veľmi pomáha, že každý vetný člen má inú farbu a opäť svoje gesto-znak. Slovnú zásobu, ktorú deti doteraz mali si upratujú podľa jednotlivých vetných členov (Proper Nouns, Common Nouns, Verbs…) a samozrejme neustále rozširujú. Jolly Grammar je v súčasnosti pripravená na ďalších 5 rokov učenia, kde si deti zdokonaľujú pravopis, získavajú bohatšiu slovnú zásobu a tvoria súvetia vo svojich vlastných slohových prácach.

S Jolly Grammar je príprava školských projektov hračka:-)