Akreditácia

Akreditácia výučby anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základnej škole

Vo veci akreditácie programu kontinuálneho vzdelávania s názvom „Výučba anglického jazyka metódou Jolly Phonics v základnej škole“, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo dňa 27. novembra 2014 jeho schválenie.
Poskytovateľom programu kontinuálneho vzdelávania je Education Initiative, s.r.o., Športová 374/52, 900 91 Limbach, IČO: 45 931 925.
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné v celkovom rozsahu 45 hodín.
Vzdelávanie je možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:– učiteľ pre primárne vzdelávanie– učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Vyučovacie predmety: anglický jazyk.
Číslo rozdhonutia o akreditácii: 1509/2014 – KV.
Počet priznaných kreditov za absolovanie programu je: 11 kreditov
Doba platnosti akreditácie je: do 31. decembra 2019
Náhľad rozhodnutia č. 2014-10307/59561:7-10C0