Jolly Phonics Basic

Čo je Jolly Phonics?

Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, ktorého autorkou je učiteľka Sue Loyd. Sue sa zaoberala problémami čitateľskej gramotnosti detí v triede, kde angličtina nebola rodným jazykom všetkých detí. Dnes sa učí Jolly Phonics vo viac než 100 krajinách sveta.

Prečo je taká úspešná?

Jolly Phonics poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať a písať… v našom prípade na Slovensku aj komunikovať. Je prirodzené, že na deti rozprávame na hodinách anglicky, či nie? ?
Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov anglického jazyka. Tento proces je možné zahrnúť do 5 základných krokov: Deti sa učia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Zvuky zahŕňajú základné znaky abecedy ako aj spojenia znakov ako napr. “sh”, “th”, “ai”, či “ue”.
1. Každý zvuk sa predstavuje prostredníctvom príbehu, ktorý navedie deti ako sa daný zvuk povie a ukáže, keďže k nemu priraďujeme konkrétne gesto – znak.
2. Prostredníctvom mnohých variácii aktivít, stimulujúcich rôzne zmysly sa deti učia ako formovať a písať písmenká.
3. Deti sa učia spájať, a tým čítať a písať slová.
4. Deti sa učia počúvať jednotlivé zvuky v slovách, čo im dáva vynikajúci základ pre zvládnutie hláskovania.
5. Nezbedné slovíčka majú výslovnosť, ktorá nepodlieha fonetickým pravidlám a deti sa ich výslovnosť učia zvlášť.
Aby ste získali lepšiu predstavu, deti Vám priblížia ako rozoznávajú sounds a čítajú prvé slová. (video Mushroom)
Akonáhle si deti osvoja jednotlivé sounds a ich spájanie do slov, prestanú samé od seba používať gestá a čítajú plynule. (čítajú slová)
Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti plynule čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami.