Basic

Basic

Jolly Phonics poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať a písať… v našom prípade na Slovensku aj komunikovať. Je prirodzené, že na deti rozprávame na hodinách anglicky, či nie?

Advanced

Advanced

Počas druhého roku si deti osvojujú pravopis fonetických slov (ktoré sa naučili už počas 1. roku) a precvičujú plynulé čítanie nekonečne veľa slov s výnimkami v anglickom jazyku.

Grammar

Grammar

Keď nám deti vedia krásne čítať, písať, komunikovať, pretože majú bohatú slovnú zásobu sú pripravené pozerať sa na vetu z gramatického hľadiska, teda na vetné členy, časy, interpunkčné znamienka, priamu reč, tvorenie otázok.

Music

Music

Výchova prostredníctvom hudby a spevu prispieva nielen k fyzickému a duševnému zdraviu, ale aj k  vytváraniu zdravých sociálnych vzťahov.

Najnovšie blogy

Jolly Phonics Training

Prázdninové vzdelávanie pre učiteľky/učiteľov v Jolly Phonics a Jolly Grammar V prípade, že ste počuli o Jolly Phonics a želáte si aplikovať metódu od začiatku...

Čítať viac
To Top