Termíny Tréningov

Modul 1

sobota 27.2.2021 online prostredníctvom Zoom
9:00 – 16:00

Registrácia

Modul 2

sobota 6.3.2021 online prostredníctvom Zoom
9:00 – 16:00

Registrácia

Modul 3

termín bude stanovený neskôr

Modul 4

sobota 30.1.2021 online prostredníctvom Zoom
9:00 – 16:00

Registrácia

Modul 5

termín bude stanovený neskôr