Termíny Tréningov

Modul 1

termín bude stanovený neskôr

Modul 2

30.11. a 1.12.2020 online prostredníctvom Zoom
15:00 – 18:30

Registrácia


Modul 3

12.12.2020 online prostredníctvom Zoom
9:00 – 16:00
Registrácia

Modul 4

termín bude stanovený neskôr

Modul 5

termín bude stanovený neskôr