Posted on

4th International Jolly Phonics Conference 2022 pre učiteľov, asistentov, vedenie ZŠ a MŠ, študentov

Jolly Phonics Conference Slovakia 2022: It only gets better!

Poďme spolu rásť a rozvíjať sa. Spolu sme silnejší! Tím Jolly Phonics Center pociťuje obrovskú vďačnosť a privilégium hostiť toto nádherné podujatie dňa 7. mája 2022, online on ZOOM. Nepremeškajte príležitosť pripojiť sa ku Jolly komunite z celého sveta a stretnúť sa s autorkami Jolly Phonics Sue Lloyd a Sarou Wernham, zakladateľom Christopherom Jollym a…

čítať viac

Posted on

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schvaľuje výsledok experimentálneho overovania a súhlasí s používaním metódy Jolly Phonics.

MŠ SR schvaľuje metódu Jolly Phonics

Experimentálne overovanie bolo realizované v rokoch 2017 až 2021 v spolupráci s garantom Štátnym pedagogickým ústavom, Bratislava na 46 základných školách v Slovenskej republike. Počas celého obdobia štyroch rokov sa nám spoločne podarilo zvyšovať vzdelávacie výsledky žiakov v anglickom jazyku v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vzdelávania učiteľov využívajúcich metódu Jolly Phonics a zabezpečením moderných vzdelávacích učebníc a pomôcok. Napriek meniacim podmienkam súvisiacich s pandémiou…

čítať viac

Posted on

Wow! I can read my first story book.

Jolly Phonics Orange Readers

Zážitok, ktorý prichádza už po prvých hodinách anglického jazyka formou Jolly Phonics. Začína otvorením knižky s nádychom a zatvorením s výdychom radosti. “Zvládol som to sám, knižka ku mne prehovára svojím príbehom, teším sa na ďalšiu.” Pomocou Jolly Readers – Orange Level majú deti príležitosť zažiť pocit samostatne prečítanej knižky v anglickom jazyku. Jolly Readers…

čítať viac

Posted on

Ako naučiť deti správne čítať a písať po anglicky?

Touto otázkou sa zaoberala už pred mnohými rokmi učiteľka a spoluautorka metódy Jolly Phonics, pani Sue Loyd. „Aby sa dieťa naučilo správne čítať a písať v angličtine, je potrebné rozumieť dvom odlišným, ale rovnako dôležitým zručnostiam, a to čítaniu slov (dekódovaniu, spájaniu hlások do slov) a porozumeniu (slovu, ktoré dieťa prečítalo)“. Porozumenie sa rozvíja prirodzene,…

čítať viac

Posted on

Ako povzbudiť deti, aby čítali doma?

Dieta cita knihu doma

Rôzne výskumy nám dokazujú, že deti, ktoré radi čítajú a trávia viac času čítaním pre potešenie, majú lepšie zručnosti v čítaní a písaní, širšiu slovnú zásobu a väčšie všeobecné znalosti a porozumenie k iným kultúram. Ako ale docieliť, aby si dieťa otvorilo knižku aj doma a čítalo pre radosť, vo voľnom čase a nepreferovalo hru na tablete,…

čítať viac