Posted on

Čítanie je pre človeka rovnako dôležité, ako keď sa naučí chodiť

Čítanie kníh v anglickom jazyku sme u žiakov 1. až 4 ročníka v mesiaci marec podporili čitateľskou súťažou Jolly Phonics. Viac ako 620 detí sa zapojilo do súťaže prostredníctvom rodičov alebo učiteľov anglického jazyka. Deti boli veľmi kreatívne pri vymýšľaní mien pod ktorými zapojili do súťaže: Minecraft fishing Brumík, Cool cats, Little ants, Great Competitors. Z reakcií učiteľov  a rodičov na čitateľskú súťaž je zrejmé, že deti čítajú so záujmom a s radosťou. 

Čitatelia zo ZŠ Matice Slovenskej, Prešov


“Jolly materiály veľmi spestrujú a obohacujú našu English Library a lákajú našich čitateľov. Čítanie anglických knižiek si na našej škole získava čoraz viac priaznivcov a hodláme v tom naše deti silne podporovať.” (spätná väzba od pani učiteľky zo Základnej školy v Žiline) 

Účastník súťaže Leonard, ktorý ako prvý odovzdal zadanie

“Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť tejto krásnej aktivitky práve v mesiaci marec –  keď pre deti vyhľadávam zaujímavé činnosti na podporu čítania. Deti čítali knihy s veľkou radosťou. Vďaka nim spoznali aj nové slovíčka. Po prečítaní všetkých kníh sme zorganizovali malé hlasovanie o najzaujímavejšiu prečítanú knižku. Jednoznačne u nás vyhrala kniha Brett´s Dragon. Z celej aktivity sme si spravili pekné fotografie, ktoré uverejníme na stránke našej školy. Verím, že tým inšpirujeme aj rodičov, ktorí podporia naše čitateľské ambície – čítať  aj v cudzom jazyku.” (spätná väzba od pani učiteľky zo Základnej školy v Košiciach)

Súťažiaci z niektorých škôl nakreslili krásne obrázky, ktoré si môžete pozrieť tu. Všetky deti zapojené do súťaže sme odmenili zaujímavými cenami. Tešíme sa na ďalší ročník! 

Knižky pre malých aj veľkých čitateľov

Rozčítajte svoje deti

Little Word Books – plne dekódovateľné knižky pre začínajúcich čitateľov, obsahujú špeciálne vybranú slovnú zásobu, ktorú deti dokážu prečítať od prvých vyučovacích hodín. Zameriava sa len na slová. Balíček obsahuje 14 kníh zaradených podľa 7 skupín “letter sounds”.