Posted on

Poďme si spolu čítať! Power of Collective Reading Challenge!  

Marec mesiac knihy

Pripravili sme pre Vás skvelé ceny zaujímavých anglických kníh. Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy sa môžete zapojiť do žrebovania o anglické knihy Jolly Readers, ktoré podporujú čítanie u detí v materských a základných školách. Žrebovanie bude spustené od 3. 3. 2023 – 31. 3. 2023. Našim cieľom je nájsť najobľúbenejšiu knižku Jolly Readers, ktorú si radi s deťmi čítate tento školský rok. Vyplnením formulára do 31. 3. 2023 Vás zaradíme do žrebovania a 1. 4. 2023 vylosujeme 5 tried, ktoré získajú obľúbené série kníh Jolly Readers podľa svojho výberu. Do žrebovania sa môžu zapojiť všetky triedy materských a základných škôl.

VYPLNIŤ FORMULÁR

Každý účastník súťaže získava zľavu 10% na objednávku knižiek, ktorá bude doručená do 30. 4. 2023: