Posted on

Aké otázky vyvstali na tréningu?

  • Naozaj mám celú hodinu anglického jazyka hovoriť po anglicky? Budú mi deti rozumieť? 

Učiť deti Jolly Phonics znamená hovoriť celú hodinu na nich po anglicky. Je to často pre učiteľa výzva, ale treba prekonať prvé rozpaky a tzv.sa vžiť do role a budete prekvapení ako sa deti chytia a budú reagovať. Je to to najlepšie, čo môžete deťom dať, dopriať im priestor, kde môžu nasávať angličtinu a aktívne rozmýšľať nad významom hovoreného. Hodiny Jolly Phonics majú presnú, opakujúcu sa štruktúru a deti sa veľmi ľahko naučia, čo bude nasledovať a čo robiť v jednotlivých cvičenia.

  • Je to v poriadku, keď učím iný predmet po slovensky?

Samozrejme. Veľa učiteľov k tomu pristúpilo veľmi kreatívne Vytvorili si “dvojičku”, ktorá učí jeden predmet po slovensky, ale dvojička, ktorá napr. príde so šatkou, klobúkom, náhrdelníkom….učí Jolly Phonics iba po anglicky. Deti to berú ako hru. Odporúčame vyskúšať. Budete sami prekvapení ako Vás deti na chodbe pozdravia po anglicky ak si náhodou zabudnete dať dole poznávací dvojičkovský znak :o)

  • Môžem učiť Jolly Phonics aj keď nemám vyštudovaný anglický jazyk?

Učiť anglický jazyk s metódou Jolly Phonics môžete ak absolvujete kurz. Jazykové školy zvyčajne požadujú certifikát, ktorý obdržíte po skončení tréningu. Ako to je v základných školách odporúčame zistiť u zamestnávateľa.

  • V našej škole sa začína učiť anglický jazyk od 3.ročníka. Je to vhodné pre takto staré deti začať s Jolly Phonics, alebo je vhodná iba pre mladšie deti?

Deti sú veľmi hravé a Jolly Phonics ich vtiahne bez rozdielu. Máme dokonca skúsenosť, že lektorka úspešne využila Jolly Phonics u maturantov. Samozrejme preberanie jednotlivých sounds v tomto prípade odporúčame zrýchliť.

  • Treba opakovať letter sounds na začiatku hodiny?

Áno, odporúčame každú hodinu začať opakovaním, hravými aktivitami na zopakovanie si sounds z predchádzajúcich hodín.

  • Je dobré opakovať slovnú zásobu z predchádzajúcich hodín, alebo sa mám sústrediť na nový príbeh s novými sounds?

Konkrétne slová z predchádzajúcich hodín vyslovene netreba opakovať, slová sa špirálovito opakujú počas celého školského roka, deti s nimi prídu do kontaktu viackrát v príbehoch. Po každej prebratej skupine odporúčame opakovanie, kedy je priestor na zopakovanie aj slovnej zásoby.

Veľmi. Vrelo ju odporúčame. Aj keď je finančne náročnejšia, je úžasná, deti s ňou veľmi radi pracujú. Sú tam príbehy, work sheets, rozne aktivity, hry, obsahuje prípravu na celé 3 roky učenia. Ak budete mať v škole white board, odpadne Vám kúpa iných pomôcok.  V blízkej dobe sa bude white board meniť na Jolly Classrooom, ktorý bude viac prispôsobený na manažment triedy.

Primárne sú určené na opakovanie sounds, nie na učenie sa textu anglických piesní. Na našich kurzoch ich využívame ako podmaz pri aktivitách, prípadne popri nácviku písania jednotlivých sounds. Sú obľúbené či už pre malé 3 ročné deti, ale veselo si ich pospevujú aj naši druhostupniari.

Bábky sú nápomocné pri aktivitách ako zoznámenie sa, pozdravy na začiatku a na konci hodiny, čítanie…kedy deti sa zosobňujú s bábkou a dané aktivity sa hrajú so známymi postavičkami a nie s učiteľkou. Deti milujú, keď postavičky z knihy ožívajú a môžu sa s nimi rozprávať.

  • Odporúčate nalepiť Wall Frieze na stenu naraz, alebo postupne?

Odporúčame ich lepiť postupne ako sa deti učia jednotlivé sounds v skupinách. Ak máte viac skupín v rôznych úrovniach, môžete ich kľudne mať nalepené naraz.