Posted on

Odporúčacia doložka pre Phonics Pupil Book 1

S obrovskou radosťou Vám oznamujeme, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 6.4.2017 v súlade s §13 ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z.

odporúčaciu doložku pre materiálny didaktický prostriedok pre “Phonics Pupil Book 1”

a zaraďujem ho do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených na výučbu anglického jazyka pre základné školy.