Posted on

P.riaditeľka PaedDr.Renáta Rodáková zo ZŠ Matice Slovenskej v Prešove hovorí, prečo Jolly Phonics na jej škole.

Nepletie sa deťom angličtina so slovenčinou? Ako deti fungujú na hodinách angličtiny vyučovanou metódou Jolly Phonics?
Na tieto a viac Vám z osobnej skúsenosti zodpovie p.riaditeľka PaedDr.Renáta Rodáková zo ZŠ Matice Slovenskej v Prešove, kde sa učí angličtina metódou Jolly Phonics už viac ako 4 roky.