Posted on

Čo sa udialo ešte v roku 2015.

Je nám potešením Vám napísať zopár riadkov o úspešných “Jolly and TEAchers Tasting”, ktoré sa už uskutočnili. Prezentácie sú vždy veľmi prínosné a všetci zúčastnení odchádzajú plný dojmov a nových nápadov.

V poslednom Newsletter sme Vás informovali o pripravovanej akcii v Skalici. Skalica nasledovala líniu, ktorú sme začali v Dunajskej Strede s p. Petrovičovou, ktorá nastavila model ukážková hodina v reálnej triede, kde všetci prítomní sa majú možnosť presvedčiť na vlastné oči o výsledkoch metódy Jolly Phonics a následnou prezentáciou.

Podobná akcia prebehla 10.12.2015 v Súkromnej Základnej Škole Štvorlístok v Skalici. Pani Milica Antálková sa zhostila pozície organizátorky briliantne. Na úvod pripravila ukážkovú hodinu s prváčikmi. Ukážkova hodina bola skvelo pripravená, dynamická, obohatená nápaditými aktivitami. Nik nemal pochyby o tom, ako deti napredujú v angličtine.  Následne pokračovala prezentácia, kde sa prítomné učiteľky anglického jazyka mali možnosť dozvedieť viac o metodike a pomôckach. Veľmi pekne ďakujeme p.Antálkovej, ktorá vie o kvalitách Jolly Phonics metóde a snaží sa toto povedomie šíriť aj do svojho okolia.

Aké máme skúsenosti zo školenia v Českej republike a v Poľsku… pozrite si na našej stránke My blog/Viera.

Skalica 2 Skalica 1 DStreda 05 DStreda 04 DStreda 03 DStreda 01