Posted on

Medzinárodní lektori prichádzajú na Slovensko – Silvana Serbanescu a Christopher Jolly

Silvana Serbanescu

silvana
Silvana Serbanescu učí už viac ako 20 rokov angličitnu v materských školách a základných školách v Bukurešti. Od kedy stretla Jolly Phonics vie, že je to cesta ako deti viesť k angličtine hrou a dať im možnosť aby čítali s radosťou. Silvana je trénerka Jolly Phonics. Svojim
nadšením pre Jolly Phonics metódu a jej rýchle výsledky, nadchla aj Ministerstvo školstva Rumunska a tento rok sa aj vďaka jej práci podarilo implementovať Jolly Phonics do škôl s podporou štátu v celom Rumunsku.
 
 
Christopher Jolly

 
Chris Jolly je generálny riaditeľ a majiteľ Jolly Learning, Ltd., ktorú zažil v roku 1987. Spočiatku vydával rôzne hry na rozvoj čítania. Prvú publikáciu z rady Jolly Phonics vydal v roku 1992 a bola to Handbook.
So Sue Lloyd, autorom fonetickej anglitiny, sa stretol na malej konferencii v roku 1989.Chris Vysvetlila mu princíp jej fonetického učenia, demonštrovala aké skvelé výsledky vo výučbe čítania deti dosahujú, ale nenašla nikoho, kto by ju počúval. Počas nasledujúcich dvoch rokov bola vyvinutá Phonics Handbook, dnes známa podľa mena zakladateľa ako Jolly Phonics metodika.
Chrisovým cieľom bolo od začiatku zavedenie Jolly Phonics na celom svete. Čoskoro po začatí Phonics Handbook sa vytvorila verzia pre americkú angličtinu použiteľnú v Spojených štátoch, čo umožnilo, aby sa Jolly Phonics šírilo do Ameriky.
Chrisa fascinuje, ako sa Jolly Phonics šíri a je používaný po celom svete, ako je tomu teraz. Mnohé krajiny prijali túto metodiku vo všetkých štátnych školách, vrátane Gambia, Nigéria, Seychely, Omán, Fidži, Trinidad a Tobago, Svätá Lucia a Antigua. Používa ju väčšina škôl v Írskej republike, a väčšina súkromných škôl v mestách, ako je Accra, Lagos, Káhire, Mumbai, Singapure, Kuala Lumpur a Hong Kong. Uvádzanie na trh a odborná príprava vzala Chrisa do viac ako 80 krajinách po celom svete.
Chris dobre vedel, aké je dôležité, aby mal program nezávislé hodnotenie, ktoré je zverejnené. K dnešnému dňu existuje päť dizertačných prác o používaní Jolly Phonics (zo štyroch rôznych krajín), rovnako ako mnoho magisterských prác a ďalších štúdií. Spoločnou témou je, že program umožňuje deťom naučiť sa čítať dvakrát tak rýchlo ako pri používaní inej metódy ako Jolly Phonics. Deti majú priemerný čitateľský vek, ktorý je po jednom roku učenia sa Jolly Phonics o priemere 12 mesiacov popredu. Okrem toho dáva možnosť gramotnosti všetkým deťom bez rozdielu.
Od samého začiatku bolo Chrisovi zrejmé, že je tu potreba pre výučbu gramotnosti po dobu dlhšiu ako len počiatočná výučba čítania a písania. Deti sa potrebujú naučiť správne hláskovanie, rozvíjať slovnú zásobu, používanie interpunkcie a pravidlá gramatiky. To viedlo k vytvoreniu Jolly Grammar, ktorý berie deti na vysokú odbornosť do konca primárneho vzdelávania.
Chris bol od začiatku rozhodnutý, že program Jolly Phonics a rozvoj literárnej gramotnosti prostredníctvom neho, by mal byť deťom prístupný v rámci celej spoločnosti po celom svete, a nie len pre privilegované a vybrané vrstvy v súkromných školách. V dôsledku toho ponúkol Jolly Phonics materiál a tréningy zdarma po dobu jedného roka, na štátnych školách vo viacerých krajinách v Afrike a južnej Ázii. Proces začína s pilotnými projektami, aby získali podporu. V súčastnosti je program známy pod menom Jolly Futures. Vďaka nemu bolo dosiahnuté osvojenie a štátom podporované vyučovanie s Jolly Phonics v Nigérii a Gambii a regionálne adoptované v Ghane, Pakistáne a Indii.