Posted on

Nápady a aktivity pre prácu s Read and See Books

Popis na našej stránke hovorí, že sa jedná o  Obrázkovo vizuálne knihy, ktoré deti podnecujú na základe zvedavosti prečítať slovo a po prečítaní nasleduje objavenie významu odokrytím obrázku. Knihy sú zostavené v dvoch setoch (pack 1, pack 2) po 12kníh.
Ak sa Vám dostali do rúk, určite ste ocenili ich nápaditosť a hlavne ich účelnosť. Deti zbožňujú čítať slová a pretekajú sa, kto odokryje a prezradí význam daného slova.
 
Pack 2
Read and See Pack 2 – nenechajte sa zmiasť číslom,  odporúčame ho používať a začleniť hneď počas vyučovania základných sounds. Knihy sú zostavené podľa jednotlivých sounds a zameriavajú sa na obtiažne sounds ako napr. oi, ee, or….
Aktivita č.1 – Čítanie – čítanie v skupine, vo dvojici, samostatne.
Aktivita č. 2 – Matching slovo- obrázok – Read and See knihu odporúčame prefotiť a kópiu rozstrihať – slovo, obrázok.  Obrázky sú vyložené na stole/koberci. Deti po prečítaní priraďujú slovo k obrázku. Vynikajúce na upevňovanie slovnej zásoby.
Aktivita č.3 – Memory game – alebo po slovensky Pexeso – opäť využijeme prefotenú a nastrihanú kópiu Read and See Books, s tým, že deti hľadajú dvojicu slovo a obrázok. Skvelé na pamäť, slovnú zásobu. Pre väčšiu dynamiku môžete dať memory game do dvojíc, pri veľkej skupine a dlhom čakaní sa stráca pozornosť detí.
Aktivita č.4 – Dictation – ak dávate diktát, vždy je dôležité dať deťom aj význam slova. V prípade použitia Read and See Books, môžete poskytnúť vysvetlenie hneď po napísaní slova. Dajte možnosť diktovať aj samosným deťom. Diktujúci si nepriamo precvičia čítanie :o)
 
Pack 1
Zostava 12 kníh, ktorá je radená podľa tématických okruhov a odporúčame ju na projektové vyučovanie.  Po prebratí všetkých sounds nasleduje utvrdzovanie čítania a písania. Projekty sú vhodnou technikou, ktorú deti milujú a Vám pokryje tématické plány, ako napr. My Body, On the road, At sea, I can….
My Body
S deťmi sme spolu čítali knihu. Po prečítaní sme sa hrali hru, jeden prečítal slovo z knihy a ostatné de
ti mali ukázať konkrétnu časť tela. Posledný level bol opačný, na ukázanie deti mali povedať anglické slovo. Trojstupň
ová lekcia, po ktorej si každé dieťa  zapamätalo dané slovo :o)
Samotný projekt – na veľký kartón sme obkreslili dobrovoľníka.  Odporúčam dať nakreslenej postave meno, ktoré sa nevyskytuje v skupine – predídete tým plaču, že obkreslený dobrovoľník tak nevyzerá a že všetci ho chcú „znetvoriť“ . Menom si zabezpečíte fiktívnu, neexistujúcu postavu… Deti po nakreslení všetkých podstavných častí tela majú za úlohu šípkami označiť a popísať časti tela v anglickom jazyku. Opäť na pomáhanie slúžia Read and See Books.
Pridávam fotky na My Body.
IMG_20160512_170715IMG_20160512_170623
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On the Road
IMG_20160802_154302
Postup pri čítaní slov, upevňovaní a trojstupňovej  lekci je rovnaký ako pri predchádzajúcej aktivite.
Projekt – na konci školského roka sme deti zobrali na školský dvor, kde na betón mali nakresliť mest
skú infraštruktúru so všetkým, s čím sa stretnú na cestách. Na školskom dvore vzniklo bludisko ciest so semafórmi, značkami, benzínovými pumpami… po anglickom označení všetkých slov deti dostali autíčka a vyhrali sa do sýtosti.  Aktivita sa dostala veľkej obľube, hlavne u chlapcov :o)
 
Read and  See Books si môžete objednať cez náš e-shop
http://www.readandlearn.eu/kategoria/oddelenie-jolly-phonics/1-jolly-phonics-grade-1/read-and-see-pack-1/
http://www.readandlearn.eu/kategoria/oddelenie-jolly-phonics/1-jolly-phonics-grade-1/read-and-see-pack-2/