Posted on

Prečo učím Jolly Phonics metódou

Aj Vy ste sa pýtali sami seba takúto otázku po prezentácii Jolly Phonics?

Prečo mám učiť opäť zas a znovu nejakou novou metódou?

S takouto otázkou sme oslovili našich Jolly Phonics stars. Skúste si prečítať ich osobné spovede a možno nájdete odpoveď nato, v čom ešte váhate.

Pred piatimi rokmi som bola s našou novou pani riaditeľkou z Kováčovej pri Zvolene na školení JP v Ružomberku. Rozhodli sme sa inovovať a zlepšiť vzťah detí k cudziemu jazyku. Verili sme, že nadobudneme nový pohľad a nové skúsenosti, ktoré nám pomôžu v budovaní novej, modernej a hlavne deťom milej a rodičom prístupnej malej školy. Presne toto sme v JP našli. Mne sa táto angličtina učí veľmi dobre. Vždy mám čím deti motivovať, vždy sa striedajú rôzne aktivity a v neposlednom rade to deti veľmi baví.
Som rada, že som absolvovala JP training workshop, kde som videla, ako sa realizujú hodiny, ako klásť otázky, kedy použiť danú aktivitu a prečo striedať aktivity. Rada učím deti nové veci, a keď vidím, ako im ide v treťom ročníku prepojenie JP s novou učebnicou, som rada, že som si vybrala práve JP. 

Lucia Parobková, ZŠ s MŠ Kováčová, 5.rok výučby metódou Jolly Phonics

Pri učení angličtiny som bola hodená do vody a musela som plávať…dostala som sa do triedy tretiakov, ktorí išli podľa aj JP od druhého ročníka. Nemali však dobraté všetky souds a samozrejme tiež nie alternative voice sounds, tricky words… Učila som sa spolu s nimi a ich prirodzenou schopnosťou čítať slová s prebratými sounds a som bola ohúrená … neváhala som preto ani chvílu.

Porovnanie s učením s predchádzajúcou metodikou sa ani nedá.” Mám pocit, že každý prvostupniar učí ANJ tak ako vie…preto odborná prepracovaná metodika je na nezaplatenie. Určite, s radosťou sa deti môžu učiť aj inak, záleží to od učiteľa, s metodikou JP sa navyše deti učia ľahko a prirodzene. Mne ako učiteľovi sa učilo veľmi jednoducho…všetko potrebné som našla v teacher resources book.

Tréning Jolly Phonics mne osobne dal motiváciu a presvedčenie.

Gabriela Krakovská, SZŠ Dotyk, Ružomberok, 1. rok výučby metódou Jolly Phonics

Pre vyučovanie Jolly Phonics metódou sme sa rozhodli najmä kvôli tomu, že kvalitné a efektívne jazykové vzdelávanie na našej škole považujeme za prioritu a je to aj požiadavka zo strany rodičov. Anglický jazyk máme zaradený do ŠkVP od prvého ročníka a s vyššou dotáciou v rámci disponibilných hodín aj vo vyšších ročníkoch, žiaci väčšinou končia na bilingválnych gymnáziách. Do prvého ročníka prichádzajú žiaci s rôznou úrovňou jazykových zručností a potrebovali sme zaujať a efektívne učiť žiakov, ktorí sa stretávajú s angličtinou prvý krát v škole, stretli sa s angličtinou už v MŠ, alebo dokážu plynule komunikovať, lebo pochádzajú z bilingválneho rodinného prostredia. Toto všetko nám metóda Jolly Phonics umožňuje.

Po tréningu Jolly Phonics sme si uvedomili, že táto metóda rieši aj otázku ďalšieho sebavzdelávania učiteliek, ktoré z časových a rodinných dôvodov už nemôžu aktívne zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti napr. stážami v zahraničí a často tak ostávajú len pri “školskej angličtine. Jolly Phonics nám ponúka rozširujúcu slovnú zásobu, ktorá nie je odtrhutá od života ako slovná zásoba, ktorá rieši len tematické celky pri štandardnej výučbe. Metóda rozvinula aj hlbšiu spoluprácu medzi učiteľkami aj hlbšiu spoluprácu s rodičmi. Učiteľky angličtiny a predmet ANJ sa stal populárnejší a atraktívnejší. Žiaci sa na hodiny tešia a milujú angličtinu. 

Naučili sme sa čítať (aj učiteľky).

Úroveň jazykových zručností (najmä čítanie a písanie) žiakov, ktorí sa učili metódou Jolly je oveľa vyššia ako úroveň žiakov, ktorí k nám prestúpili a postupovali rôznymi metódami na predchádzajúcich školách s rôznymi učebnicami. Opäť zdôrazním vzťah k jazyku je u “Jolly” detí oveľa pozitívnejší. Žiaci tiež rozvíjajú pomocou metódy ďalšie kompetencie – sebavzdelávanie, sociálne kompetencie, prácu s IKT,. Tiež je možné využívať medzipredmetové vzťahy prostredníctvom príbehov, ktoré Jolly ponúka. Jolly využíva kooperatívne učenie, projektové metódy. 

Tréning osobne mi dal nový štart, obrovské množstvo inšpirácie a materiálov /vždy mám niečo po ruke/. Spĺňam podmienky a zásady modernej pedagogiky a dokážem si stanoviť cieľ krátkodobý, dlhodobý a overiť si ho, dokáže to aj dieťa. Na každej vyučovacej hodine je možné si jednoducho stanoviť kognitívny, afektívny, psychomotorický cieľ vďaka metodike a materiálom. 

Zápor – pri žiakoch, ktorí prestúpili do školy a s Jolly sa nestretli, potrebujú zrýchlené vysvetlenie aby mohli nadviazať na vyučovací proces .

Martina Stanecká, SZŠ Slobody Košice, 3. rok výučby metódou Jolly Phonics

Ja síce ešte neučím metódou Jolly Phonics, ale neviem sa dočkať septembra, aby som si svoje nadšenie overila v praxi. Prečo som taká nadšená? Anglický jazyk učím len na 2.stupni, hoci pred 4. rokmi som učila aj na 1.stupni. Bola som na úvodnom “seminári”, kde som dostala prvotné informácie, ktoré mi zasiahli dušu. Po osobnom pohovore s riaditeľom školy mi bolo sľúbené, že túto metódu môžem aplikovať od budúceho školského roku v 1.ročníku. Hneď na vstupnom seminári moje nadšenie stúplo. Konečne prvé školenie, ktoré bolo k “veci”, výstižné, jasné, zaujímavé…. v predstavách som už videla malých prváčikov, ako držia v rukách knižky a čítajú…viem, že je to odvážna predstava, ale práve o tom to je…hoooray challenge 🙂

Meňhartová Jana, ZŠ Tulipánová 1, NT, začínajúca učiteľka metódou Jolly Phonics:o)

Jolly Phonics budeme učiť až od septembra 2016, absolvovali sme s Vami tréning iba pred mesiacom.

Táto metodika ma oslovila pretože: na svojej ceste životom hľadám riešenia, ktoré by pomohli deťom v procese učenia sa. Táto metóda ma zaujala tým, že je postavená na myšlienke dostupnosti pre každé dieťa (aj pre deti s poruchami učenia) a zahŕňa v sebe kinestetický štýl učenia sa, ktorý je vlastný deťom mladšieho školského veku aj mne samej. Benefity z takéhoto učenia sa cudzieho jazyka zúžitkujú samotné deti, ale aj učitelia na druhom stupni i v ďalšom vzdelávaní. Čítanie s porozumením je podľa mňa kľúčovou zručnosťou pre život. V neposlednom rade rozprávanie príbehu, pesničky, vkusné  a estetické pomôcky sú pridanou hodnotou. Som učiteľkou druhého stupňa, ale teším sa na to, že od septembra budem učiť druháčikov metódou Jolly Phonics. 

Vaša lektorka Vierka bola pre mňa stelesnením Miss Honey z Matildy od Roalda Dahla, milujem na živote, keď sa rozprávky stanú skutočnosťou.

Dagmar Svoreňová, ZŠ Nábrežie mládeže 5, NT, začínajúca učiteľka Jolly Phonics :o)

Priznám sa, najprv som tomu moc neverila. Keď som isla na školenie, hovorím si- och, zase ďalšia z milióna metód a budú sa ma snažit presvedcit, že tá ich je najlepšia…no, išla som len zo zvedavosti. Priznám sa, už vopred s predsudkami:)

To, čo ma zaujalo, bol pre mna logický systém, štrúktura, ktorá mala pre mňa hlavu aj pätu- a zdala sa mi navyše nielen zaujimavá, že by stála za pokus, ale oveľa viac ma lákala ta výzva, že môzem svoje deti niekam posunúť, pozdvihnúť ich level.. (Vtedy som ešte nevedela “kde”).

Konečne som nemala pocit, že deti počúvajú a učia sa slovensku angličtinu- výslovnosť ide ruka v ruke s listeningom.. Pridaná hodnota, že deti vedia na konci prvého ročníka čítať! A to nielen v slovenčine!!!

Bol to úžasný pocit- mimo toho, že som cítila, ze nielen deti, ale aj ja rastiem!!!!:)

A že deti milujú diktáty??? Tomu som nemohla uveriť!:)

JP som si overovala už aj na predškolákoch (áno, sťažila som úlohu budúcej prváckej učiteľke, lebo už vedia čítať:)), ale je skvelé vidiet ten pokrok v angličntine, ktorý deti urobia za jediný školský rok.

Bibiana Kľačková, ZŠ Černová, 4. rok výučby metódou Jolly Phonics

Jolly Phonics učím ako krúžok v anglickom poobedňajšom klube.

S nápadom učiť na škole metódou Jolly Phonics prišla naša kolegyňa. Tá mala Jolly Phonics už odskúšanú a bola ňou nadšená. Odkedy ňou učím, som ňou nadšená aj ja. Páči sa mi, že je to veľmi komplexná metóda,okrem metodiky, sú dôsledne prepracované aj príbehy, obrázky, pomôcky, flashcards a naozaj, je si z čoho vyberať. A najdôležitejšie je, že deti veľmi baví. Raz mi jedna žiačka po skončení povedala: “Škoda, že už končíme. V škole doobeda sa neučíme také zaujímavé veci…”

Myslím si, že absolvovať čo i len jeden rok Jolly Phonics, či už v doobednajšom vyučovacom procese,alebo v poobedňajšom klube je pre deti veľký vklad do života s angličtinou.

Metodika Jolly Phonics je veľmi komplexná a najmä systematická,čo vyhovuje mne, aj deťom. Vedia presne, čo ich ma hodine bude čakať, vedia ako majú pracovať, sú zaujaté a tešia sa na hodiny. Je k nej dostatočne veľa materiálov, čo robí hodiny zaujímavými a hravými.

Tréning Jolly Phonics mi dal osobne základný prehľad, motiváciu a inšpiráciu.

Svetlana Chudá, Súkromná ZŠ Esprit, 1. rok výučby metódou Jolly Phonics