Posted on

ZŠ Andreja Hlinku Ružomberok – Černová

Vážená pani Machálková!Je to už tretí rok, ktorým oficiálne postupujeme v našej škole v rámci výučby anglického jazyka metódou JollyPhonics, za seba však konštatujem, že moju pozornosť a aktivitu už Jolly Phonics získala niekoľko rokovvopred a s jej aplikáciou som začínala už v pozícii učiteľa anglického jazyka na predchádzajúcom pracovisku.Na základe výsledkov žiakov v tejto…

čítať viac

Posted on

Príbeh jednej školy v experimente

Pribeh jednej skoly

Čokoľvek niekoho naučiť je vždy výzva a skúška predovšetkým pre moje vlastné vedomosti, ich pevnosť, kontinuitu aj hĺbku. Toto všetko sa potom stretne ešte v realite s rôznorodosťou žiakov a ich vlastnými spôsobmi chápania vec a vlastnými spôsobmi, ako sa niečo učia. Keď učiteľ dostane do rúk kvalitný výcvik, podporu v materiáloch a metodické zázemie,…

čítať viac