Posted on

Príbeh jednej školy v experimente

Pribeh jednej skoly

Vyučovanie ako skúška vlastných osobných systémov

Čokoľvek niekoho naučiť je vždy výzva a skúška predovšetkým pre moje vlastné
vedomosti, ich pevnosť, kontinuitu aj hĺbku. Toto všetko sa potom stretne ešte
v realite s rôznorodosťou žiakov a ich vlastnými spôsobmi chápania vec
a vlastnými spôsobmi, ako sa niečo učia. Keď učiteľ dostane do rúk kvalitný
výcvik, podporu v materiáloch a metodické zázemie, má možnosť dostať sa
potom do oveľa hlbších rovín učenia. Tak to pociťujem pri metóde Jolly Phonics.

Lešenie pre stavbu hodiny

Nielenže mám k dispozícii celú škálu podpory, ale je to metóda, ktorá mi
pomáhala a vlastne pomáha sprecízňovať svoju prácu v iných hodinách, pretože
mám dobré lešenie pre stavbu hodiny.

AHA moment(y)

Dôvera bola pre mňa kľúčovým nastavením v úvode experimentu. Niektoré
prvky mi do seba zapadli oveľa neskôr a ja som si postupne uvedomovala, ako
prezieravo sú naplánované jednotlivé fázy učenia. Intenzívne zažívam ah
momenty. Tie sú potom mojim motorom.

Šťastná trojkombinácia

Potom sa už jazyk vezie v jednom náklade s nadšením, ktoré spôsobí ďalšiu vlnu
pozitívnych odoziev. Myslím, že som pozitívne naladená, pretože sa stretli
jednotlivé faktory v správny čas. Ja – učiteľka, ktorá je na začiatku cesty.
Vedenie, ktoré hľadá cesty a podporuje. Nakoniec je tu odborné zázemie z Jolly
Phonics metódy a tímu spolu s kolegami v škole.

Mária Šimunková
ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava