Posted on

Učíme sa čítať a písať po anglicky z domu

Vynikajúci link na učenie sa čítať a písať v anglickom jazyku z domu! DVD Sounds Like Fun sa prvýkrát objavilo na populárnom televíznom kanáli Cartoonito, je dokonalým zdrojom pomoci pri učení sa čítať a písať v anglickom jazyku fonetickou metódou Jolly Phonics. Na základe Jolly Phonics DVD predstaví deťom zvuky písmen anglického jazyka a naučí…

čítať viac

Posted on

1 týždeň Balíček Prvej pomoci pre rodičov a učiteľov pri domácom učení angličtiny

Online Education

Pre všetky deti, ktoré sa nám učia anglický jazyk metódou Jolly Phonics na základných a materských školách na Slovensku a momentálne sú sprevádzané hodinami na diaľku učiteľmi alebo samotnými rodičmi, Vám chceme pomôcť. Pomôcť ako najlepšie vieme, hoci technicky nie sme veľmi zdatné. Chceme pomôcť Vám rodičom, ktorí o metóde vedia len málo a učiteľom, ktorí sa potrebujú venovať…

čítať viac

Posted on

Predstavenie Balíčka prvej pomoci pre rodičov a učiteľov pri domácom učení angličtiny

Balicek Prvej Pomoci

V súvislosti s karanténou učitelia a najmä rodičia začínajú vnímať vzdelávanie detí úplne novým spôsobom a prichádza pri tom neistota. S tímom v Jolly Phonics Center Slovakia Vám chceme pomôcť tým, čo vieme najlepšie – v učení anglického jazyka formou metódy Jolly Phonics. Pripravili sme pre Vás týždenné hodiny anglického jazyka pre deti od 3 do 12 rokov. Nájdete si v nich videá…

čítať viac

Posted on

Jolly Phonics v 2. ročníku, šk. roka 2018/2019

Po tom ako sa deti naučili správne rozpoznať, vysloviť, prečítaťa napísať jeden spôsob fonetických slov, v druhom ročníku pokračujú s dlhými slovami a vetami a alternatívami, napríklad /y/ vyslovujúce sa „ee“ v slove holly, /ck/ v slove back, double letters v slovách rabbit, kitten, „hop–over e“ v slovách cake, eve, kite, rope, mule, /ay/ v…

čítať viac

Posted on

Jolly Phonics v 1. ročníku, šk. roka 2017/2018

1. Learning the Letter Sounds Všetky slová sa skladajú zo zvukov. V anglickom jazyku sa najčastejšie používa 42 zvukov, ale len 26 písmen reprezentujúcich tieto zvuky. To znamená, že niekedy 2 písmená vytvoria jeden nový zvuk, ako napríklad /sh/,/ai/, /ee/, /ou/, /ng/, nazývame ich „digraphs“. Pre lepšie rozpoznanie niektorých digraphs predstavujeme zvuky v iných veľkostiach,…

čítať viac

Posted on

Vízia

Slovensko v roku 2004 vstúpilo do Európskej únie. Od septembra 2010 je vyučovanie prvého cudzieho jazyka od 3. ročníka základnej školy povinné. Dobrých učiteľov angličtiny je však na Slovensku ako šafranu. Veľkou výzvou Jolly Phonics Slovensko je zvýšiť kvalitu učenia tých, ktorí angličtinu učia.

čítať viac

Posted on

Misia

Metódu Jolly Phonics vymysleli anglickí učitelia, aby v multikultúrnom prostredí Spojeného kráľovstva, umožnili všetkým deťom rýchlejšie a kvalitnejšie pochopiť rodný jazyk. Deti tam začínajú školskú dochádzku od 4 rokov. V tomto veku sa stretávajú s Jolly Phonics. Táto metóda bola vyvinutá špeciálne pre malé deti. Je multi-senzorická ( využíva zrak, sluch a hmat ), preto…

čítať viac

Posted on

ZŠ Andreja Hlinku Ružomberok – Černová

Vážená pani Machálková!Je to už tretí rok, ktorým oficiálne postupujeme v našej škole v rámci výučby anglického jazyka metódou JollyPhonics, za seba však konštatujem, že moju pozornosť a aktivitu už Jolly Phonics získala niekoľko rokovvopred a s jej aplikáciou som začínala už v pozícii učiteľa anglického jazyka na predchádzajúcom pracovisku.Na základe výsledkov žiakov v tejto…

čítať viac