Posted on

Jolly Phonics v 3. ročníku, šk. roka 2019/2020

V treťom ročníku žiaci pracovali s pracovným zošitom Jolly Phonics Pupil Book 3, kde si precvičovali lepšie porozumenie alternatív základných zvukov písmen a zoznámili sa so zostávajúcimi “tricky words” ( nepravidelnými slovami). Na základe skúseností z druhého ročníka z opisu obrázka, žiaci pokračovali v písaní podľa danej témy, pod názvom kreatívne písanie. Zoznámili sa s…

čítať viac

Posted on

Jolly Phonics v 2. ročníku, šk. roka 2018/2019

Po tom ako sa deti naučili správne rozpoznať, vysloviť, prečítaťa napísať jeden spôsob fonetických slov, v druhom ročníku pokračujú s dlhými slovami a vetami a alternatívami, napríklad /y/ vyslovujúce sa „ee“ v slove holly, /ck/ v slove back, double letters v slovách rabbit, kitten, „hop–over e“ v slovách cake, eve, kite, rope, mule, /ay/ v…

čítať viac

Posted on

Jolly Phonics v 1. ročníku, šk. roka 2017/2018

1. Learning the Letter Sounds Všetky slová sa skladajú zo zvukov. V anglickom jazyku sa najčastejšie používa 42 zvukov, ale len 26 písmen reprezentujúcich tieto zvuky. To znamená, že niekedy 2 písmená vytvoria jeden nový zvuk, ako napríklad /sh/,/ai/, /ee/, /ou/, /ng/, nazývame ich „digraphs“. Pre lepšie rozpoznanie niektorých digraphs predstavujeme zvuky v iných veľkostiach,…

čítať viac