Posted on

Predstavenie Balíčka prvej pomoci pre rodičov a učiteľov pri domácom učení angličtiny

Balicek Prvej Pomoci

V súvislosti s karanténou učitelia a najmä rodičia začínajú vnímať vzdelávanie detí úplne novým spôsobom a prichádza pri tom neistota. S tímom v Jolly Phonics Center Slovakia Vám chceme pomôcť tým, čo vieme najlepšie – v učení anglického jazyka formou metódy Jolly Phonics. Pripravili sme pre Vás týždenné hodiny anglického jazyka pre deti od 3 do 12 rokov. Nájdete si v nich videá hodín s anglicky hovoriacou učiteľkou, pracovné listy, pomôcky, príležitosť individuálne poradiť.