Posted on

“Nájdi 5 učiteľov!”

Zapojte sa aj Vy do šírenia povedomia o Jolly Phonics metóde a tým prispejte k ešte lepšiej kvalite výuky anglického jazyka na školách na Slovensku.

Skúste nájsť 5 učiteľov angličtiny, ktorých môžeme kontaktovať a pozvať ich na “Jolly & TEAchers Tasting (not testing)”.
Jedná sa o krátku prezentáciu (cca 1 hodina) o metóde Jolly Phonics a je bezplatná. Ako vďaku za šírenie Jolly Phonics a za týchto 5 kontaktov získate od nás užitočnú Jolly Phonics Word Book. Vy určíte kde, pošlite kontakty na piatich učiteľov, my ich oslovíme a prídeme šíriť povedomie o skvelej metóde