Posted on

Wow! I can read my first story book.

Jolly Phonics Orange Readers

Zážitok, ktorý prichádza už po prvých hodinách anglického jazyka formou Jolly Phonics. Začína otvorením knižky s nádychom a zatvorením s výdychom radosti. “Zvládol som to sám, knižka ku mne prehovára svojím príbehom, teším sa na ďalšiu.” Pomocou Jolly Readers – Orange Level majú deti príležitosť zažiť pocit samostatne prečítanej knižky v anglickom jazyku. Jolly Readers…

čítať viac

Posted on

Učíme sa čítať a písať po anglicky z domu

Vynikajúci link na učenie sa čítať a písať v anglickom jazyku z domu! DVD Sounds Like Fun sa prvýkrát objavilo na populárnom televíznom kanáli Cartoonito, je dokonalým zdrojom pomoci pri učení sa čítať a písať v anglickom jazyku fonetickou metódou Jolly Phonics. Na základe Jolly Phonics DVD predstaví deťom zvuky písmen anglického jazyka a naučí…

čítať viac

Posted on

1 týždeň Balíček Prvej pomoci pre rodičov a učiteľov pri domácom učení angličtiny

Online Education

Pre všetky deti, ktoré sa nám učia anglický jazyk metódou Jolly Phonics na základných a materských školách na Slovensku a momentálne sú sprevádzané hodinami na diaľku učiteľmi alebo samotnými rodičmi, Vám chceme pomôcť. Pomôcť ako najlepšie vieme, hoci technicky nie sme veľmi zdatné. Chceme pomôcť Vám rodičom, ktorí o metóde vedia len málo a učiteľom, ktorí sa potrebujú venovať…

čítať viac

Posted on

Predstavenie Balíčka prvej pomoci pre rodičov a učiteľov pri domácom učení angličtiny

Balicek Prvej Pomoci

V súvislosti s karanténou učitelia a najmä rodičia začínajú vnímať vzdelávanie detí úplne novým spôsobom a prichádza pri tom neistota. S tímom v Jolly Phonics Center Slovakia Vám chceme pomôcť tým, čo vieme najlepšie – v učení anglického jazyka formou metódy Jolly Phonics. Pripravili sme pre Vás týždenné hodiny anglického jazyka pre deti od 3 do 12 rokov. Nájdete si v nich videá…

čítať viac

Posted on

Ako naučiť deti správne čítať a písať po anglicky?

Touto otázkou sa zaoberala už pred mnohými rokmi učiteľka a spoluautorka metódy Jolly Phonics, pani Sue Loyd. „Aby sa dieťa naučilo správne čítať a písať v angličtine, je potrebné rozumieť dvom odlišným, ale rovnako dôležitým zručnostiam, a to čítaniu slov (dekódovaniu, spájaniu hlások do slov) a porozumeniu (slovu, ktoré dieťa prečítalo)“. Porozumenie sa rozvíja prirodzene,…

čítať viac

Posted on

Ako povzbudiť deti, aby čítali doma?

Dieta cita knihu doma

Rôzne výskumy nám dokazujú, že deti, ktoré radi čítajú a trávia viac času čítaním pre potešenie, majú lepšie zručnosti v čítaní a písaní, širšiu slovnú zásobu a väčšie všeobecné znalosti a porozumenie k iným kultúram. Ako ale docieliť, aby si dieťa otvorilo knižku aj doma a čítalo pre radosť, vo voľnom čase a nepreferovalo hru na tablete,…

čítať viac

Posted on

HORÚCA NOVINKA NA SKLADE

NewOfferJolly Phonics Letter Sound Wall Charts

Jolly Phonics Letter Sound Wall Charts Nemáte miesto v triede na Jolly Phonics Wall Frieze? Prichádza ich náhrada, ktorá je tak dôležitá pre opakovanie základných “letter sounds”. Vizuál všetkých 42 letter sounds len na 2 plagátoch. Každý z “letter sounds” má ilustráciu, ktorá zodpovedá príbehu a danému gestu “action”.Plagáty zároveň zobrazujú aj farebné rozdelenie abecedy,…

čítať viac